Štvrtok 20. 06. 2024 19:23:28 | Meniny má Valéria

Košickí žiaci dostanú novú dejepisnú čítanku

KOŠICE/ V týchto dňoch sa spustila zbierka na podporu vydania novej dejepisnej čítanky určenej pre základné školy. Bude istou nástupkyňou prvého vydania čítanky, ktoré vyšlo ešte v roku 2009. Keďže traja z autorov už nie sú medzi nami, kvôli autorským právam sa pripravuje jej nové vydanie, ktoré je v dnešných časoch veľmi potrebné.

Natália Novotná|29. máj 2024|10:00:06

Zdroj: archív Petra Neuwirtha

Súvisiaci článok
Žakovský kapor 2024: Najťažšia bodovaná ryba vážila bezmála 13 kilogramov
Čítajte viac >

Písaná a ilustrovaná bude tak, aby bola žiakom zrozumiteľná a nápomocná. Pomocou nej si čitatelia urobia predstavu o bohatej histórii Košíc a o jeho živote od prvej písomnej zmienky v roku 1230 až po súčasnosť. Čítanka bude distribuovaná v Košiciach, kde sa nachádza 57 základných škôl, z toho 12 súkromných, 5 umeleckých a dve cirkevné.

Prvé vydanie sa dostalo do rúk tisíckam žiakov, pedagógov aj rodičov

Na dejepisnej čítanke sa okrem autorov budú podieľať aj školskí metodici a historik didaktik. Časť peňazí bude použitá na odmeny autorov a jazykového redaktora, školského metodika, historika didaktika a grafika. Za jej prípravou stojí Peter Neuwirth, ktorý v rokoch 2006 až 2009 pracoval na košickom magistráte ako vedúci marketingu a Public Relations. V tom čase podal projekt vytvorenia dejepisnej čítanky o histórii Košíc pre košické základné školy. Zostavil redakčný tím, prizval k spolupráci historikov, redaktorov a amatérskych záujemcov o históriu Košíc a rozdelili si úlohy a jednotlivé obdobia od prvej písomnej zmienky o Košiciach od roku 1230 až po súčasnosť.

„Bolo potrebné nájsť konkrétnych historikov so zameraním na stredovek, novovek, modernú dobu, Košice v 20. storočí, tiež aj o národnostiach a komunitách, ktoré žili a žijú v Košiciach. Garantom a zostavovateľom prvého vydania bol Štefan Šutaj z Katedry histórie FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,“ hovorí zakladateľ zbierky.

Prvé vydanie uzrelo svetlo sveta v roku 2009 a v priebehu ďalších rokov sa dostalo do rúk tisíckam žiakov, pedagógov aj rodičov.

„Odozva bola výborná a dodnes spomínajú učitelia ako aj všetci, ktorí s čítankou pracovali na vynikajúcu úroveň historických textov, ilustrácií a grafickej a obsahovej vyváženosti. Časom táto dejepisná čítanka trochu „zostarla“, preto potrebuje inováciu v zmysle nových technológií a odkazov na historické udalosti,“ vraví Neuwirth a vysvetľuje, že potrebná je aj aktualizácia textov a ich rozšírenie o udalostiach, ktoré sa pred 15 rokmi nevmestili do obmedzenej štruktúry tém, ktoré boli v tom čase spracované.

„Pretože žijeme v dynamickej dobe a je dobré s ňou kráčať, mení sa aj štýl komunikácie medzi textami a čitateľmi. Už nie sú preferované dlhé vedecké texty pre mladého čitateľa ak sa jedná o faktografickú knihu , ale skôr krátke a pomocou linkov a QR kódov sú účinné odkazy na širšie vysvetlenie témy pre tých, ktorých tá - ktorá téma zaujme, alebo sa stane v budúcnosti jeho študijnou témou.“

Cieľová suma v prvom míľniku je 8 000 EUR

Dejepisnú čítanku vydá vydavateľstvo historickej literatúry UNIVERSUM-EU s.r.o., ktoré vydáva publikácie zaoberajúcimi sa dejinami, etnografiou a filozofiou. Cieľová suma je 8 000 EUR, ktorou by sme pokryli základné náklady. Ak by sa podarilo túto cieľovú sumu dosiahnuť, bol by to úspech. Pomocou združeného financovania by bolo možné čítanku vydať. Čítanky by sa distribuovali do základných škôl v meste Košice a časť by išla na predaj do košických kníhkupectiev.

„Po zohľadnení týchto kalkulácií a podkladov sme si dali cieľovú sumu 4 000 EUR v druhom pláne , čo by znamenalo ešte jeden pokus . V prípade, že by sme nezískali cieľovú sumu, tak by sme použili aj iný, možný spôsob doplnenia financií cez projektové výzvy pre túto oblasť. Ak by sa podarilo prekročiť cieľovú sumu, tak by sme peniaze použili na rozšírenie obsahu knihy.“ dodáva Peter Neuwirth.

Oproti prvému vydaniu rozšírili aj cieľové skupiny

Ako Peter Neuwirth vraví, vznik knihy nebol jednoduchý.

„V prvom rade bolo potrebné formulovať poslanie dejepisnej čítanky a určiť cieľové skupiny pre jej distribúciu. Hlavným poslaním bolo vzbudiť v mladých ľuďoch vzťah k histórii svojho mesta, k jeho zachovaným kultúrnym a historickým pamiatkam. Aby si vedeli žiaci urobiť predstavu o bohatej histórii Košíc a o živote jeho obyvateľov v priebehu stáročí a umožnilo sa im uvedomiť si bohaté kultúrne a historické tradície mesta.“ Dopĺňa, že rozšírili aj cieľové skupiny, ktorým bude čítanka určená.

„Okrem žiakov 6. až 9. stupňa základných škôl oslovíme aj študentov gymnázií od kvinty po oktávu, učiteľov a pedagogických pracovníkov, širokú skupinu rodičov týchto žiakov a študentov ako aj košickú verejnosť, odbornú aj laickú.“

Žiakom treba podať pravdivý príbeh Košíc

Vydanie dejepisnej čítanky je veľmi potrebné práve v súčasnosti, zamýšľa sa Neuwirth.

„Myslím si, že v dobe akú žijeme, kde sa rozmáhajú konšpirácie a dezinformácie a z každej strany ovplyvňujú ľudí propagandistické metódy šíriteľov rôznych extrémnych ideológií, je potrebné mladým ľuďom podať pravdivý príbeh nášho mesta, aby si každý z nich vybudoval na základe historických faktov svoj vlastný vzťah k mestu bez rušivých vplyvov mnohých konšpiračných médií.“

Dejepisná čítanka bude vydaná z peňazí donorov a občanov, ktorí si svoje mesto vážia, majú k nemu pozitívny vzťah a záleží im na tom, aby ich deti mali odborné, overené a zaručené informácie o svojom meste. Minulý týždeň sme spustili výzvu na podporu vydania dejepisnej čítanky a všetci, ktorí vydanie chcú podporiť môžu to spraviť cez link portálu Donie.sk.

Poďme spoločne vydať takú dejepisnú čítanku, akú si naše deti zaslúžia.

bálka.jpg

Zdroj: archív Petra Neuwirtha

Bez názvu-1.jpg

Zdroj: archív Petra Neuwirtha


Súvisiaci článok
Spoznajte históriu žehličiek v Slovenskom technickom múzeu. Nebolo to vždy také jednoduché (FOTOGALÉRIA)
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť