Streda 29. 05. 2024 13:45:11 | Meniny má Vilma

OBJAVUJEME KRÁSY SLOVENSKA: Povesti o ňom sú hrôzostrašné, dnes vás však hrad Modrý Kameň prenesie do rozprávky

MODRÝ KAMEŇ/ V okrajovom pásme Krupinskej planiny sa na skalnatom vŕšku nachádzajú ruiny gotického hradu so zachovanou stavbou barokového kaštieľa. Vypínajú sa nad rovnomenným mestečkom, ktoré je zároveň aj druhým najmenším mestom na Slovensku. Poďte s nami objaviť dych berúcu históriu hradu Modrý Kameň.

Alžbeta Mareková|1. apríl 2024|16:52:30

Ilustračné foto. Zdroj: Facebook/ Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň

Súvisiaci článok
OBJAVUJEME KRÁSY SLOVENSKA: Strečniansky hrad, povesťami opradený strážca Váhu
Čítajte viac >

Dostupné písomné pramene kladú vznik hradu pred rok 1258. Jeho vybudovanie pravdepodobne súviselo aj s tatárskym vpádom v roku 1241, kvôli ktorému sa pristúpilo k budovaniu obrannej línie. Treba však spomenúť, že tunajšia pamätná tabuľa uvádza vznik hradu už pred vpádom Tatárov.

„Zmienka z roku 1285 uvádza majiteľa a predpokladaného stavebníka hradu – Petra Forró, priameho predka rodu Balašovcov, jedného zo synov komesa Mika, zvolenského župana. Na prelome 13. a 14. storočia hrad nakrátko zabral Matúš Čák Trenčiansky. Späť ho Balašovci získali až po jeho smrti v roku 1321. V 14. a 15. storočí sa aj na základe poznatkov zo záchranných archeologických výskumov z rokov 2013 až 2023 predpokladajú časté prestavby a rozširovanie hradného komplexu,“ uvádza Slovenské národné múzeum na svojej webovej stránke.

1 Tomáš Lendvay.jpg Zdroj: Hrad Modrý Kameň, Tomáš Lendvay

Rod Balašovcov patril v Uhorsku medzi najvýznamnejšie a najbohatšie. Majiteľmi hradu boli takmer neuveriteľných šesť storočí. Vážení boli aj medzi panovníkmi, ktorí im udeľovali vysoké posty.

„Po bitke pri Moháči v roku 1526, kedy uhorské vojská utrpeli drvivú porážku, začali aj územie Novohradu ohrozovať Turci. Strategická poloha hradu Modrý Kameň znamenala jeho vzrastajúci význam pri obrane banských miest a tak sa už v roku 1530 začal zosilňovať jeho fortifikačný systém. V roku 1559 snem rozhodol o oprave hradu za štátne peniaze,“ informuje múzeum na svojom webe.

Osudným dňom sa pre hrad stal 15. júl v roku 1575, kedy po trojdňovom obliehaní padol do vlastníctva tureckej armády. Hrad bol po niekoľkých neúspešných pokusoch oslobodený cisárskymi vojskami až v roku 1593. Turci sa však pri svojom úteku postarali o značné poškodenie hradu, jeho časť vyhodili do vzduchu. Na konci vojny cisár vrátil zničený hrad Balašovcom, ktorí zabezpečili jeho opravu a renesančnú rekonštrukciu. To však nebol koniec vojnového príbehu Modrého Kameňa, Turci ho totiž nakrátko dobyli aj v roku 1659.

„V čase Rákociho povstania (1703 až 1711) sa hrad Modrý Kameň stal útočiskom novohradskej šľachty. Keď kurucké vojska po pustošení šľachtických sídiel v Novohrade dobyli Haličský hrad, vzdal sa aj hrad Modrý Kameň a jeho majitelia sa dostali do protihabsburgského tábora. Povstalci opustili hrad v roku 1709. Po podpísaní Satmárskeho mieru v máji 1711, ktorý ukončil éru protihabsburských povstaní, plukovník Rákociho vojska Martin Kókay na protest podpálil hrad Modrý Kameň – ešte nedávno sídlo kuruckých vojsk. Najstaršia, veľmi poškodená časť hradu zostala v ruinách,“ objasňuje múzeum.

2 Facebook Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň.jpg Zdroj: Facebook/ Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň

V roku 1730 sa na zvyškoch opevnenia v predhradí podarilo vybudovať trojkrídlový barokový kaštieľ. Zo zrúcaniny horného hradu časom vznikla zámocká záhrada. Poslednou prístavbou kaštieľa bola kaplnka svätej Anny, ktorú Balašovci uctievali ako svoju patrónku. Pavol Balaša ju dal vybudovať v roku 1759. Rod Balašovcov sa výrazne pričinil aj o rozvoj mestečka pod hradom.

„V polovici 19. storočia sa majiteľmi hradného panstva stávajú Forgáčovci. Upravili predhradie s fontánou a anglickým parčíkom, a parkom svätej Anny s tenisovým kurtom a strelnicou. V blízkych lesoch založili zvernicu s chovom raticovej zveri. V roku 1890 panstvo kúpil gróf Tibor Károlyi pre svoju dcéru Gabrielu Almášiovú. Po vzniku Československej republiky predala v roku 1923 celý majetok s priľahlými pozemkami československému štátu. V kaštieli sa nezachovalo žiadne pôvodné zariadenie,“ dodáva múzeum.

3 Tomáš Vlček.jpg Zdroj: Hrad Modrý Kameň, Tomáš Vlček

Otázky o bežnom chode hradu, ale aj o nadchádzajúcich udalostiach pre redakciu SP21 zodpovedala riaditeľka múzea, Mgr. Helena Ferencová.

Ako vyzerá bežná starostlivosť o chod hradu? Koľko ľudí si vyžaduje?

  • Hrad Modrý Kameň je súčasne sídlom Slovenského národného múzea -Múzea bábkarských kultúr a hračiek v barokovom kaštieli, ktorý je súčasťou hradného areálu. Chod hradu je teda vlastne chod kaštieľa a chod hradnej zrúcaniny, kde prebiehajú takmer po celý rok záchranné práce. Ak však prebieha aj pamiatková obnova niektorej časti kaštieľa, čo je v posledných rokoch bežné, je potrebné urobiť vopred niekoľko opatrení, dohôd všetkých zúčastnených „hradného života“, aby všetci fungovali a návštevník múzea mohol navštíviť expozície a iné aktivity v aktuálnej ponuke múzea.

Na hradnej zrúcanine pracuje denne priemerne 20 pracovníkov, počet zamestnancov stavebnej firmy pri obnove kaštieľa sa pohybuje okolo 15 osôb v závislosti od charakteru stavebných prác. V múzeu zabezpečuje služby návštevníkom tím pracovníkov vstupnej pokladne a predajne suvenírov a odbornej literatúry – predajca vstupeniek, niekoľko lektorov sprevádzajúcich návštevníkov, v cukrárni Castanea obsluhujúci personál. O expozície, múzejné zbierky, ekonomiku, prevádzku budov , propagáciu, prípravu podujatí, tvorivých aktivít návštevníkov dielní, výstavy, vedecko-výskumnú prácu, predprojektovú a projektovú prípravu nasledujúcich obnovovacích prác národnej kultúrnej pamiatky sa stará ďalších 12 odborných pracovníkov múzea.

4 Facebook Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň.jpg Zdroj: Facebook/ Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň

Aká je vízia hradu do budúcna?

  • Je pripravená projektová dokumentácia obnovy západného krídla barokového kaštieľa s nádvorím a projektová dokumentácia sprístupnenia goticko-renesančnej zrúcaniny hradu návštevníkom. Bude potrebné začať s predpojektovou (stavebno-historický a reštaurátorský výskum) a projektovou prípravou pamiatkovej obnovy 2. podlažia východného a severného krídla kaštieľa v súvislosti s inštaláciou nových expozícií múzea. Rovnako je nutné finančne zabezpečiť výmenu fasád, okien a strešnej krytiny sakristie na kaplnke svätej Anny, a tiež reštaurátorské práce jej oltárnej architektúry.

5 Facebook Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň.jpg Zdroj: Facebook/ Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň

Čo najviac fascinuje Vašich návštevníkov?

  • Pri prehliadke expozícií múzea veľkých fascinujú hračky, s ktorými sa hrávali cez prierez 30. až 90.rokov 20.storočia. Malých fascinuje na hračkách všetko, čo nemá podobu mobilu alebo počítača.... V bábkovom divadle je to rôzne, ale v podstate všetci obdivujú všetko... Kým neprídu ku Kukovi, Raťafákovi Plachtovi a Drobčekovi... Tam sa z veľkých stávajú nadšené deti, ktorí spomínajú, fotia sa so seriálovými postavičkami... Deti si to na oplátku vynahradia pri bábkach zo známej reklamy.

A na čo sa pýtajú? Pravidelní návštevníci sa pýtajú, kedy už bude sprístupnená zrúcanina horného hradu, kde je už veľmi dlho prístup zakázaný. Je možné navštíviť len juhovýchodnú terasu hradnej zrúcaniny – vyhliadky do okolia.

6 Facebook Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň.jpg Zdroj: Facebook/ Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň

Aké udalosti sa v najbližšom období na hrade odohrajú?

  • Najbližšou udalosťou bude záverečná konferencia projektu HraMoKaPlus – Obnovenie priestorov barokového kaštieľa na hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov“ z Grantov EHP a nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR, 19. apríla 2024, ktorého súčasťou je aj oprava hradného mosta, ktorá bude súčasne ukončená. Tým sa opäť obnoví obvyklý prístup do hradného areálu, na čo sa všetci – pracovníci múzea, návštevníci múzea i hradnej cukrárne Castanea a ostatní, ktorí s akýmkoľvek cieľom vystupujú bočným strmým schodišťom z hradnej priekopy do budovy kaštieľa tešíme. Múzeum a všetky jeho aktivity sa stanú prístupnejšími všetkým.

Dňa 18. mája pripravujeme pamätný Deň so Štefanom Kvietikom, kedy oslávime 90.narodeniny nášho slávneho rodáka v súčinnosti s jeho rodiskom – obcou Dolné Plachtince a Slovenským filmovým ústavom. Súčasťou programu bude okrem živej besedy s majstrom Kvietikom (v čo veľmi dúfame) aj výstava o jeho diele, ktorú sme pripravili v spolupráci so Slovenským národným divadlom, Slovenským komorným divadlom v Martine a Slovenským filmovým ústavom a premietanie kultových filmov, ktoré najviac formovali jeho umeleckú osobnosť a ktoré on najviac oceňuje. Samozrejme, najväčším zážitkom bude stretnutie so Štefanom Kvietikom.

V roku 2024 múzeum oslávi tridsať rokov svojej špecializácie, k čomu tiež pripravíme niekoľko podujatí. Okrem toho mnoho podujatí, ktoré naše návštevníci očakávajú – letné tábory, prázdninové podujatia, Gaštanové hradné hody, výstavy a mnoho iných.

7 Facebook Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň.jpg Zdroj: Facebook/ Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň

POVESŤ

Aj hrad Modrý Kameň má svoju povesť, možno aj nešťastnejšiu, než iné hrady. Hovorí o hradnom pánovi Imrichovi Balašovi a jeho milovanej manželke Barbore. Láska medzi nimi bola silná a neochvejná, no predsa neobstála v krutej skúške. Jedného večera sa celkom nevinne povadili pre akúsi drobnosť, hradnému pánovi sa však znenazdajky zatemnila myseľ a svoju ženu vyhodil otvoreným oknom do priepasti. Hneď, ako prišiel k rozumu, svoj strašný čin oľutoval. Nechápal, ako to mohol urobiť, veď manželku tak miloval. Dal ju potajomky pochovať a rozšíril zvesti, že podľahla nákazlivej chorobe. Po jej smrti začal holdovať alkoholu.

Ľuďom však boli tie okolnosti podozrivé a kráľ vyslal na výzvedy svojho kapitána. Ak by sa potvrdili klebety o tom, že Balaša svojej žene zo sveta pomohol, mal ho okamžite zavrieť do väzenia. Hradný pán sa však dozvedel o pravom dôvode kapitánovej návštevy. Omámil ho vínom a vyhodil ho z toho okna, z ktorého kedysi Barboru. Pod rúškom noci potom s najvernejším sluhom ušiel do vyhnanstva, kde dobrovoľne strávil pätnásť rokov.

Po tejto dobe mu kráľ jeho príšerné činy odpustil a Balaša sa mohol vrátiť domov. Jeho jediným želaním bolo ešte posledný krát uvidieť svoj milovaný hrad - Modrý Kameň. Keď ho zbadal, srdce mu poskočilo a zaplavil ho pocit starej lásky. V tom mu však pohľad padol na okno. To osudné okno, v ktorom pred rokmi našla smrť jeho žena, bolo i dnes otvorené. Balašu zaplavil pocit zúfalej paniky a zrazu sa mŕtvy zrútil k zemi.

8 Facebook Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň.jpg Zdroj: Facebook/ Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň

Pri tvorbe článku sme využili informácie z nasledujúcich zdrojov: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku (Peter Maráky, Daniel Kollár, Janka Oršulová), Slovenské hrady (Ľudovít Janota), www.hradmodrykamen.sk


Súvisiaci článok
OBJAVUJEME KRÁSY SLOVENSKA: Domov legendárneho pána Váhu a Tatier a dejisko najromantickejšej povesti. Spoznajte Trenčiansky hrad!
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť