Štvrtok 18. 04. 2024 07:22:03 | Meniny má Valér

Z Piešťan do Vrbového vznikne cyklotrasa "Zelená cesta." Pôjde úsekom nevyužívanej železničnej trate

SLOVENSKO/ Združenie obcí "Zelená cesta" v utorok 20. februára slávnostne odovzdalo stavenisko cyklotrasy "Zelená cesta" spoločnosti OHLA ŽS, a.s. Členmi združenia sú mesto Piešťany, mesto Vrbové, obec Trebatice a obec Krakovany, ktoré už od roku 2017 spolupracujú na budovaní spoločnej cyklotrasy.

Andrea Chudová|23. február 2024|07:52:34

Slávnostné odovzdanie staveniska "Cyklotrasa Zelená cesta." Zdroj: Facebook Železnice Slovenskej republiky - ŽSR

Súvisiaci článok
Dočkajú sa konečne Sninčania cyklotrasy do Stakčína?
Čítajte viac >

Združenie obcí Zelená cesta slávnostne odovzdalo 20. februára stavenisko cyklotrasy poklepaním základného kameňa. Nová cyklotrasa vznikne na úseku nevyužívanej železničnej trate z Piešťan do Vrbového s celkovou dĺžkou 17 kilometrov. Cieľom je poskytnúť obyvateľom nové prepojenie obcí, ktoré bude nielen bezpečné, ale aj ekologické.

419488082_742112244688845_5225222063735050866_n.jpg Slávnostné odovzdanie staveniska cyklotrasy. Zdroj: Facebook Združenie obcí Zelená cesta.

Po príhovoroch a ceremoniáli poklepania symbolického základného kameňa stavby, sa účastníci zapojili do priateľských diskusií, kde si pripomenuli históriu projektu, jeho vývoj a aktuálne otázky súvisiace s realizáciou výstavby.

Projekt s názvom "Cyklotrasa Zelená cesta" je financovaný prevažne zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom časť nákladov pokrýva združenie zo svojich vlastných zdrojov. Celková dĺžka trasy je 17,89 km, pričom 7,6 km vedie po telese nevyužívanej železničnej trate v úseku Piešťany - Vrbové.

Podľa zmluvy o dielo má byť stavba dokončená do 12 mesiacov od odovzdania staveniska, za predpokladu priaznivého počasia a absencie neočakávaných situácií počas výstavby je cieľom dokončiť ju do konca roka 2024.

426287996_737036275196442_2132761262053080791_n.jpg Bývalá železnica by sa mala do konca roka 2024 premeniť na cyklotrasu. Zdroj: Facebook Združenie obcí Zelená cesta.

Krok po kroku alebo ako si vytvoriť cyklotrasu

Združenie obcí Zelená cesta vzniklo zápisom do registra združení obcí dňa 17. mája 2017. Jeho hlavným cieľom bolo zabezpečiť spoluprácu medzi všetkými členmi pri realizácii spoločného zámeru, konkrétne v oblasti prevodu vlastníctva alebo nájmu stavby a príslušných pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803 Piešťany - Vrbové, ktorá bola vo vlastníctve Slovenskej republiky, pod správou Železníc Slovenskej republiky, a následného vybudovania a prevádzkovania tejto trasy ako cyklotrasy.

V septembri 2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Združenia obcí Zelená cesta a zástupcov Železníc SR. Na základe výstupu z tohto stretnutia bola odoslaná Železniciam SR žiadosť o zrušenie dráhy - železničnej trate č. 803 Piešťany - Vrbové.

Od októbra 2017 do júna 2018 sa uskutočnilo viacero stretnutí zástupcov Združenia obcí Zelená cesta so zástupcami Ministerstva dopravy a Železníc SR. Účelom stretnutí bolo nájsť spoločné riešenie na vybudovanie cyklotrasy Piešťany - Vrbové.

428357827_737036278529775_1632137453592240040_n.jpg Budúca trasa Zelenej cyklotrasy Piešťany - Vrbové. Zdroj: zelenacesta.sk.

Od decembra 2018 do februára 2020 vznikla pri Ministerstve dopravy pracovná skupina, ktorá mala za úlohu pripraviť a vydiskutovať podmienky prenájmu železničnej trate za účelom výstavby cyklotrasy medzi všetkými dotknutými subjektami.

V júni 2020 sa uskutočnila súťaž o zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky „Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby Cyklotrasy Piešťany – Vrbové."

V marci 2020 bola podpísaná nájomná zmluva na časť železničnej dráhy č. 803, železničná trať Piešťany - Vrbové, v km od 0,740 – do 8,088, a to vrátane jej súčastí.

V júni 2020 sa uskutočnila súťaž o zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky „Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby Cyklotrasy Piešťany – Vrbové.“

V júli 2020 bola podpísaná Zmluva o dielo na Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby Cyklotrasy Piešťany - Vrbové, s víťaznou firmou Nvia, s.r.o., ktorá mala podľa zmluvy povinnosť predložiť hotovú dokumentáciu najneskôr do 18. 9. 2020.

428374448_737036281863108_1179407041449086487_n.jpg Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie realizovala firma Nvia, s.r.o. Zdroj: zelenacesta.sk

V apríli 2021 bola vypracovaná finálna verzia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Cyklotrasa Zelená cesta". Táto bola schválená dňa 8. 4. 2021 všetkými dotknutými samosprávami.

Dňa 16. 12. 2021 bola podaná Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu "Cyklotrasa Zelená cesta". Po približne 13 ročnom snažení to bol veľký krok, ale zďaleka nie posledný. Žiadosť bola podaná na špeciálny stavebný úrad - Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Dňa 16. 2. 2022 bolo vydané stavebné povolenie na Cyklotrasu Zelená cesta – Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové. V septembri 2022 bola podaná žiadosť o finančné prostriedky na výstavbu hlavnej trasy "Zelená cesta."

V auguste 2022 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu cyklotrasy Zelená cesta - Piešťany Vrbové. V príprave bola žiadosť o NFP do výzvy vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR cez Plán obnovy, ktorá sa mohla podať do 30. 9. 2022.

V septembri 2022 bola podaná Žiadosť na získanie financií na výstavbu Zelenej cesty z Plánu obnovy.

308837388_1239139676658820_8534619417712026243_n.jpg Žiadosť na získanie financií na výstavbu Zelenej cesty z Plánu obnovy podaná. Zdroj: Facebook Združenie obcí Zelená cesta

V máji 2023 vyhodnotilo Ministerstvo dopravy prvú výzvu na podporu výstavby cyklotrás. Z celkovej sumy z Plánu obnovy a odolnosti bolo 85 miliónov eur vyčlenených na výstavbu cyklotrás, prvá zo série výziev určených pre samosprávy v sume 30,4 milióna eur rátala s vybudovaním viac než 80 km nových cyklotrás v rámci 25 projektov na Slovensku.

Začiatkom októbra 2023 bolo po piatich mesiacoch ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby cyklotrasy prijatím ponuky č. 3 na základe kritéria celkovej ceny a splnenia všetkých podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa.

V piatok 20. 10. 2023 podpísal výkonný riaditeľ Združenia obcí Zelená cesta - Mgr. Radoslav Mlynár Zmluvu o dielo za prítomnosti zástupcu víťaznej spoločnosti OHLA ŽS, a.s. - Ing. Róberta Latiaka, riaditeľ divízie Slovensko a predsedu Rady Združenia obcí Zelená cesta - Mgr. Juraja Vala (starosta obce Trebatice).

392891196_672549868311750_94388393680045712_n.jpg Podpis Zmluvy o dielo zástupcom víťaznej spoločnosti OHLA ŽS, a.s. Zdroj: Facebook Združenie obcí Zelená cesta.

V júni 2023 sa začalo s čistením a kosením niekoľko rokov neudržiavanej železničnej trate v zmysle nájomnej zmluvy so ŽSR. Práce pokračovali do neskorej jesene, keď sa za účasti zástupcov zhotoviteľa diela "Cyklotrasa Zelená cesta" prešiel celý úsek od Vrbového do Piešťan. Zisťoval sa aktuálny stav a pripravenosť staveniska k odovzdaniu a doriešeniu otázok potrebných k realizácii stavby.

Tento krok bol posledným pred slávnostným odovzdaním staveniska cyklotrasy.

428424778_737036301863106_8175648906951577166_n.jpg Zisťoval sa aktuálny stav a pripravenosť staveniska k odovzdaniu. Zdroj: Facebook Združenie obcí Zelená cesta.


Súvisiaci článok
VIDEO Poľnohospodári protestujú naprieč Slovenskom. Dopravu spomalili aj v Žiline
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť